نشر چشمه. مرام المصری. ترجمه

گُر گرفته ام
از خواستنم
وَ چشم هایم سو سو می زنند
نزدیک‌ترین کشو را
از شرم و حیا پُر می کنم،
سوی شیطان برمی‌گردم
و فرشته هایم چشم می بندند ...
فقط برای یک بوسه.
 

- مرام المصری 
ترجمه: سید محمد مرکبیان
چون گناهی آویخته در تو / نشر چشمه

 

/ 1 نظر / 80 بازدید
گلبن

یک سال گذشت . . . و من یک باردیگه بلوط را دیدم . . . اگرچه همه چیز همان بود اما اینطور نبود جایت خیلی خالی بود خیلی . . . . . . .