ش ع ر

در دل وداع کردیم
و بی آنکه کلامی میان لب هامان جا به جا شود
ما را ترک گفتند

آنچه از من و تو در سینه ها بماند
فاصله ای را بر نخواهد داشت..
جزای روزهای تاریک
تصمیمات دشوار است.
- سیدمحمد مرکبیان
/ 3 نظر / 34 بازدید
شکلات بانو

جزای روزهای تاریک تصمیمات دشوار است. امید که بعد از آن روشنب باشد....

sayeh

وقتی رفت گفت نمیدونم چی شد خودمم نمیدونم چرا اینکارو کردم ... دیگه گوش ندلدم نخواستم بشنوم برا اینکه خوردم کرد فقط سکوت کردم سکوت و سکوت بزرگ مرد بی نهایت دلتون همیشه گرم