ماه‌ ِ رمضان ؛ ماه خلوت کردن با خود و خدای خویش

شعر زیبای عقاب، اثر پرویز ناتل خانلری


گشت غمناک دل و جان عقاب
چو ازو دور شد ایام شباب

 
دید کش دور به انجام رسید                                 
آفتابش به لب بام رسید
باید از هستی دل بر گیرد                                      
ره سوی کشور دیگرگیرد
خواست تا چاره ناچار کند
دارویی جوید و در کار کند
صبحگاهی زپی چاره کار
گشت بر باد سبک سیر سوار
گله کاهنگ چرا داشت به دشت
ناگه از وحشت پر ولوله گشت
و ان شبان بیم زده، دل نگران                                           
شد پی برهی‌ نوزاد دوان
کبک در دامن خاری آویخت                                             
مار پیچید و به سوراخ گریخت
آهو استاد و نگه کرد و رمید                                              
دشت را خط غباری بکشید
لیک صیاد سر دیگرداشت                                   
صید را فارغ و آزاد گذاشت
چاره مرگ نه کاری ست حقیر                                              
زنده را دل نشود از جان سیر
صید، هر روزه به چنگ آمد زود                                          
مگر آن روز که صیاد نبود

آشیان داشت در آن دامن دشت                                         
زاغکی زشت و بد اندام و پلشت
سنگها از کف طفلان خورده                                            
جان ز صد گونه بلا در برده
سال‌ها زیسته افزون زشمار                                   
شکم آکنده ز گند و مردار
بر سر شاخ ورا دید عقاب                                                  
ز آسمان سوی زمین شد به شتاب
گفت که ای دیده ز ما بس بیداد!                            
با تو امروز مرا کار افتاد
مشکلی دارم اگر بگشایی                                                  
بکنم هرچه تو می‌فرمیای
گفت: ما بندهی درگاه توایم                                              
تا که هستیم هوا خواه توایم
بنده آماده بگو فرمان چیست؟                                           
جان به راه تو سپارم، جان چیست؟
دل چو در خدمت تو شاد کنم                                            
ننگم آید که زجان یاد کنم
این همه گفت ولی با دل خویش                            
گفتگویی دگر آورد به پیش
کاین ستمکار قوی پنجه کنون                                           
از نیازست چنین زار و زبون
لیک ناگه چو غضبناک شود                                              
زو حساب من و جان پاک شود
دوستی را چو نباشد بنیاد                                      
حزم را بایدم از دست نداد
در دل خویش چو این رای گزید                                         
پر زد و دور ترک جای گزید
زار و افسرده چنین گفت عقاب                                           
که مرا عمر حبابی ست برآب
راست است این که مرا تیز پرست                                      
لیک پرواز زمان تیزتر است
من گذشتم به شتاب از در و دشت                          
به شتاب ایام از من بگذشت
ارچه از عمر دل سیری نیست                                            
مرگ می‌آید و تدبیری نیست
من و این شهپر و این شوکت وجاه                       
عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟
تو بدین قامت و بال ناساز                                     
به چه فن یافته‌ای عمر دراز؟
پدرم از پدر خویش شنید                                       
که یکی زاغ سیه روی پلید
با دو صد حیله به هنگام شکار                                            
صد ره از چنگش کرده ست فرار
پدرم نیز به تو دست نیافت                                    
تا به منزلگه جاوید شتافت
لیک هنگام دم باز پسین                                      
چون تو بر شاخ شدی جایگزین
از سر حسرت با من فرمود                                     
کاین همان زاغ پلیدست که بود
عمر من نیز به یغما رفته است                                            
یک گل از صد گل تونشکفته است
چیست سرمایه ی این عمر دراز؟                                            
رازی اینجاست، تو بگشا این راز
زاغ گفت: گر تو درین تدبیری                                            
عهد کن تا سخنم بپذیری
عمرتان گر که پذیرد کم و کاست                                      
دیگران را چه گنه کاین ز شماست
زآسمان هیچ نیایید فرود                                                  
آخر از این همه پرواز چه سود؟
پدر من که پس از سیصد و اند                                           
کان اندرز بد و دانش و پند
بارها گفت که بر چرخ اثیر                                     
بادها راست فراوان تاثیر
بادها کز زبر خاک وزند                                                     
تن و جان را نرسانند گزند
هر چه از خاک شوی بالاتر                                   
باد را بیش گزندست و ضرر
تا به جایی که بر اوج افلاک                                             
آیت مرگ شود پیک هلاک
/ 32 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه زنده بودی

مرسی که دعوتم رو پذیرفتی بازم از این کارا بکن و ممنون از پیشنهادات[گل]

لعیا

راستی نماز روزه تون مقبول درگاه حق تعالی!!

سجاد سراجی

سلام عکسش واقعا قشنگه راستی کد آهنگ وبلاگ قبلیت (بلاگ اسکای ) رو داری برام بفرستی ؟ ممنون

عه تا

سید محمد مرکبیان عزیز سلام نتایج نظر سنجی شاعران برگزیده وبلاگنویسان شعر وا ادب اعلام شد بخاطر بذل توجه از شما متشکرم

جنگ نابرابر

یک چند به کودکی به استاد شديم یک چند ز استادی خود شاد شديم پايان سخن شنو که ما را چه رسيد چون آب بر آمدیم و چون باد شديم

sama

[گل]