روزنوشت های تهران


وقتی نیمی از زندگی را در سینه ات جا داده ای وَ نیمِ دیگر را در چمدان، مسافری؛ گاه از شهری به شهرِ دیگر، گاهی از آنجا که ایستاده ای تا کوچه ای دورتر. انسانِ در جریانِ زندگی، انسانِ همیشه در سفر است.


|روزنوشت های تهران، سیدمحمد مرکبیان |

/ 4 نظر / 53 بازدید
آسمان

روز نوشت زیبا و پر تعمقی بود. خیلی متشکر.[گل]

azin

به هر حال همیشه نیمی از جانت بازنده است " به نقل از جاناتان"