کو تا ه

هر بار که گریستى
من دو بار گریستم.
 

هر گلوله اى که از تن ات بگذرد
من دو بار خواهم مُرد.


- سید محمد مرکبیان

/ 2 نظر / 45 بازدید
ملیکا

این شعر ، فوق العاد ه است...نمی شه چیزی در موردش گفت .... با همون سرعت ِ گلوله تو قلب میشینه..و فقط باید بگی: آه! چه زیبا[گل]

دختری فراترازمرز

من ،،خویش رادرلایه هایی ازوجودتویافتم! باری بجای خویش خواهم گریست!باری بجای تو!