به شرط عقل ...

به شرط عقل

فاصله می گیریم

بیش از آنکه فاصله ای اندازند

چرا که انسان

درخت نیست تا حد فاصلش را با کناری حفظ کند

به دوستی خنجر می سازد

و از درون خود را

و از بیرون کناری را

زخم می اندازد..

 

دوست خوب من

فاصله دیواری نیست

که به دوستی فرو نریزد.

 

- سیدمحمد مرکبیان

/ 2 نظر / 43 بازدید
انوشه گلبن

تو اگر می دانستی که چه دردی دارد که چه زخمی دارد خنجر از دست رفیقان خوردن هرگز از من نمی پرسیدی آه ، ای مرد چرا تنهاییی

شکلات بانو

آدم عاقل دو بار یه از یه سوراخ نیش نمی خوره[نیشخند] میگن دوری و دوستی! واسه دوست بودن و دوست موندن باید عاقل نباشیم[خنثی]