روزنوشت

آنقدر همه چیزمان در هم پیچیده که معانی حرف ها و اعمال مان تغییر کرده است.
مثل وقتی که گورمان را گم می کنیم چرا که دوستش داریم.
- روزنوشت
/ 1 نظر / 65 بازدید
حمزه خلیلی

چرا اینطور شده شاعر بنظرت؟