چاپ دوم

به زودى چاپ دوم مجموعه "چون گناهى آویخته در تو" گزیده اشعار مرام المصرى به ترجمه ى من منتشر خواهد شد. 
جا داره از جناب احمد پورى، حدیث، بهرنگ و کاوه کیائیان و از شما عزیزانى که به مجموعه لطف داشتید و آن را به خانه و قلب هاتان راه دادید تشکر کنم.
/ 1 نظر / 59 بازدید
لیلی

خوب شد برگشتی ایران، همین چیزای کوچیک آدمو دلگرم میکنه و امیدوار به آینده. دنیا بر مدار امید می چرخد.