یلدا

اما برای من
هرشبِ بی تو 
یلداست..

منی که
زیر حافظ ِ چشمانت
یادت را
دانه
دانه
می‌کنم. 

- سید محمد مرکبیان
/ 5 نظر / 50 بازدید
نیلوفر

زیباست...[گل]

دختری فراترازمرز

زمستان آمد! آن دشمن ترین دشمن! ومن کسی که جانی برای جنگیدن درجانم نمانده است!

sara

likkkkkkeeeeeeeeeeee