دیالوگ

گفت: اینکه رفقام توو دلم برای همیشه مُردن 
خیلی غم انگیزه وُ من غمگینم.
گفتم: نه به اندازه ی اینکه آدم، توو دل رفقاش بمیره وُ هیچکس غمگین نباشه..

- روزنوشت

/ 5 نظر / 113 بازدید
نیکتا

خیلی حرف داشت .....