. . . . . .


....
وقتی شاعر می شوی
داستان هایت هم
بوی شعر می دهند
بوی عطر ِ یاس
و شاعرانگی ِ دوری
که هیچ داستان نویسی
خاطره ی خوبی از آن ندارد !
---
سیدمحمد مرکبیان
/ 3 نظر / 8 بازدید
دانيال

اى عشق تو مايه جنونِ دل من حسن رخ تو ريخته خون دل من من دانم و دل كه در وصالت چونم كس را چه خبر ز اندرون دل من

مرضیه

برای وصف خاطراتم با تو تمام کلمات را مزه مزه کردم همه اش تلخ بود! گویا هیچ خاطره ی خوب و شیرینی از تو برایم به یادگار نمانده!

س و گ ل

لدت بردم