***


از کجا معلوم، شاید فراموشی جزوی از جهانِ عمیق بودن است. شاید فراموش می‌کنیم چرا که عمیق بوده‌ایم. همان لحظه‌ای که یک آن لفظِ احساسی را آمده‌ای. می‌خواهم بگویم دوستت دارم اگر چه انسان فراموش می‌کند
.
#روزنوشت #سیدمحمدمرکبیان
.

/ 0 نظر / 508 بازدید