روزنوشت

مشکل اینجاست، آن حرفهایی که گفتنی نیستند، اصلن حرف نیستند. فرو پاشی حس هایی ست که با درد در هم آمیخته. تنها در سینه ی خودت می جوشند. تنها در سینه ی خودت می مانند.

- به من بگو چته؟ 
+ نمی دونم!


|روزنوشت|
/ 4 نظر / 72 بازدید
فرامرز

چقد من ازاین وبسایت خوشم می آید...

ناهید

چقدر خوب فهمیدی...چقدر خوب گفتی. مرسی از نوشته هات

دزیره

چه قدر قشنگ گفتید.ممنون[گل]

ماهـی قرمزی

دقیقا ...|[ناراحت]|