مینیمال‌هایی برای زندگی

Seyed Mohammad Morakabian Official Weblogسیدمحمد مرکبیان
» دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٦ :: خود - کشی
» یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٦ :: کتاب تازه
» پنجشنبه ٤ آذر ۱۳٩٥ :: روزنوشت
» سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٥ :: شعر جدید
» پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٥ :: تجربه
» دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: به بهانه ى نمایشگاه کتاب
» دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٥ :: ....
» شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤ :: دل خوش
» یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤ :: وقتی عشق را ...
» یکشنبه ٦ دی ۱۳٩٤ :: ...
» سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٤ :: روزنوشت
» یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤ :: مرام المصری
» شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٤ :: روزنوشت
» یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤ :: به بهانه ی امرداد
» دوشنبه ۱ تیر ۱۳٩٤ :: روزنوشت
» دوشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٤ :: .
» چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: مجموعه شعر تازه
» یکشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٤ :: روزنوشت
» شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳ :: روزنوشت
» پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳ :: شعری تازه ...
» شنبه ٦ دی ۱۳٩۳ :: شعر
» جمعه ٧ آذر ۱۳٩۳ :: روزنوشت
» یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳ :: روزنوشت
» دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳ :: ترجمه
» دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳ :: روزنوشت
» پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳ :: روزنوشت
» یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۳ :: روزنوشت
» چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳ :: روزنوشت های تهران
» چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: روزنوشت های تهران
» پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳ :: روزنوشت های تهران
» چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۳ :: .........................
» دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳ :: روزنوشت
» دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳ :: آن‌که می دهد آیا نباید پس بگیرد؟
» دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳ :: ساسان تبسمی هم رفت
» دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳ :: دکلمه ی یک شعر تازه
» شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳ :: کوتاه
» جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳ :: این حرف ...
» چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳ :: روزنوشت های تهران
» دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳ :: اولین شعر سال جدید
» شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳ :: فقط.
» پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢ :: و آخرین شعرِ روزهای آخرِ اسفند
» سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢ :: .
» دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢ :: (
» یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢ :: وضعیت
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: آنچه بهتر نوشته می شود.
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: از تازه ها
» سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢ :: شعر
» شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢ :: ,,,,,
» چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢ :: مینیمال
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ :: والا به خدا !
» جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢ :: عاشقانه
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: کافه ی ما
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: .
» یکشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٢ :: : )
» شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢ :: ........
» سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢ :: یک بار هم ...
» دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢ :: .....
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢ :: روزنوشت‌های تهران
» دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢ :: یک شعر تازه
» یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢ :: فیلم "خانوم"، تینا پاکروان
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢ :: روزنوشت‌های تهران
» چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢ :: شعری نچندان قدیمی
» دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢ :: ....
» پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢ :: این عشق.
» پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: از دو لک لکِ بی خواب
» دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢ :: یخبندان
» جمعه ٢٧ دی ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢ :: شعری تازه
» چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ :: از درد وُ دل‌های من در کافه رستورانِ بلوط
» سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢ :: :-|
» دوشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٢ :: +وقتی هرشب آخرین بازمانده‌ی کافه‎ی خودت باشی:
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: شاید نه برای همه
» جمعه ٢٠ دی ۱۳٩٢ :: گلایه.
» دوشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٢ :: یک شعرِ تازه.
» یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» جمعه ۱۳ دی ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» جمعه ۱۳ دی ۱۳٩٢ :: دوستانه.
» چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢ :: _\/\/\--/\/__________
» دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» شنبه ٧ دی ۱۳٩٢ :: شعرِ تو
» جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ :: شعری از ایرج کیانی
» پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» دوشنبه ٢ دی ۱۳٩٢ :: روزنوشت‌های تهران
» شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢ :: : ) :
» پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢ :: ..............
» چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢ :: اعتقاد
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢ :: ............
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢ :: ............
» شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢ :: کافه بلوط
» چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: شعرِ زمستان
» یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: روزنوشت‌های تهران
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢ :: شعر که می‌سرود
» یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢ :: یک عاشقانه ی ساده
» جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢ :: یک شعر تازه
» جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢ :: آرامش
» چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢ :: روزنوشت‌های تهران
» سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢ :: بدون عنوان
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: صدا به دوست داشتن وفا نمی‌کند ...
» یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢ :: از گفتگوهای خودم با خودم
» شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢ :: عطرِ تو
» جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢ :: گلایه
» پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢ :: روزنوشت‌های تهران
» چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢ :: محسن نامجو
» سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢ :: روزنامه اطلاعات، دو لک لک بی خواب.
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: کافه
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢ :: یک شعر تازه
» جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢ :: روزنوشت هاى تهران
» جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢ :: ح ر ف
» پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢ :: به پدرم.
» چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢ :: نیست
» سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ :: بداهه ای نچندان قدیمی برای مادرم.
» شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢ :: معلق
» چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: بى سرانجام
» یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢ :: .
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: ع ش ق
» جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢ :: کشفِ کلمه
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: یک شعر تازه
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: ح س ر ت
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: روزنوشت‌های تهران
» یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢ :: ؟ ؟ ؟
» یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢ :: روزنوشت‌های تهران
» یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢ :: روزنوشت‌های تهران
» شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ :: دیالوگ:
» جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢ :: روزنوشت‌های تهران
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢ :: :
» سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢ :: از روزنوشت‌های تهران
» سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢ :: تمام.
» سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢ :: ستاره دار *
» دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢ :: بخشی از یک شعر
» یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢ :: تنهایی
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ :: جز جنگ.
» دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢ :: همین که "مهم فتح قله نیست، رفتن است".
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: از هوش می . ..
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: روزنوشت تهران
» جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢ :: .........
» پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢ :: دیالوگ:
» سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران
» یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢ :: توهم - شعری جدید
» پنجشنبه ٤ مهر ۱۳٩٢ :: یک شعر تازه
» چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢ :: * بداهه
» سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳٩٢ :: ___________
» دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢ :: یک شعر تازه
» شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢ :: روزنوشت‌، تهران.
» جمعه ٢٩ شهریور ۱۳٩٢ :: فرکانس
» شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢ :: برای پدرم
» جمعه ۱٥ شهریور ۱۳٩٢ :: شعرِ سفر
» چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢ :: حال و هوای این روزهام
» یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢ :: ولیعصر
» چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢ :: به شرطِ دست هات
» سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢ :: ارث
» یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢ :: در امتداد سُرخرگ
» جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢ :: چکیده
» پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢ :: اقیانوس ؛ شعر جدید
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: معمای در
» یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢ :: Disconnect
» شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ :: ترجمه‌ای تازه از مُنذر مصری
» سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ :: یک شعر جدید - از این پنجره ...
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢ :: شعری جدید.
» پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢ :: سوگواریِ اسب‌ها - یک شعر تازه
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: دکلمه‌ی بازگشت در سایت ایرانِ من
» دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢ :: عاشقانه ای تازه
» دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢ :: صورتِ تو
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: روزنوشت های جایی جز تهران/ 9
» پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢ :: یک شعر جدید
» سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢ :: یک شعر و یک دنیا حرف.
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: بداهه ای از همین روزها
» شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢ :: یک شعر جدید ..
» پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢ :: یک شعر تازه
» چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢ :: بداهه ای برای مادرم
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: من خاطره نمی‌دانم
» شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢ :: یک دکلمه‌ی تازه !
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: یک ترجمه ی تازه، فدوی طوقان
» چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢ :: یک عکس از روزهایی که خیلی دلم برایشان تنگ نمی شود
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢ :: روزنوشت های جایی جز تهران / 8
» دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢ :: تازه
» یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ :: بخشی از یک شعر بلند - ترجمه
» شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢ :: از بداهه‌های عاشقانه..
» جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢ :: روزنوشت های جایی جز تهران / 7
» دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢ :: یک شعر جدید ..
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢ :: یک ترجمه از نازک الملائکة شاعر عراقی.
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢ :: روزنوشت های جایی جز تهران / 6
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: یک شعرِ جدید ..
» شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢ :: دیالوگ
» جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢ :: روزنوشت های جایی جز تهران / 5
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: زخم های امسال ..
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: جای خالی ِ دلخوشی
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: دو لک لک بی خواب در کتابفروشی ها
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: پوستِ تنت لباسی به شکوه ِ مرگ
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: یک دکلمه ی جدید ..
» یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: به سادگی مُردن
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢ :: گِره ها، شال ها، دست ها
» پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢ :: بداهه ای برای خودم ..
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: روزنوشت های جایی جز تهران / 5
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: یک شعر جدید ..
» دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢ :: شهرزاد، روزنوشت های جایی جز تهران / 4
» یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢ :: بُرشی از یک شعر جدید
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: روزنوشت های جایی جز تهران / 3
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: از دلتنگی ها
» دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: کدام رفتن ؟ ..
» جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ :: پدر بزرگ؛
» پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢ :: دو لک لک بی خواب در کتابفروشی شهر شما
» چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢ :: ..
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: یک شعر قدیمی
» شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢ :: یک شعر جدید
» پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: شوق زندگی ...
» پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: دو لک لک بی خواب در کتابفروشی ها
» دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: روزنوشت های جایی جز تهران / 2
» دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: روزنوشت های جایی جز تهران / 1
» جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: شعری از دو لک لک بی خواب
» چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: روزنوشت های تهران /1
» جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: مجموعه ی دو لک لک بیخواب از من منتشر شد
» سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: برای مادرم __ روزت مبارک
» دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: روزنوشت‌های تهران؛
» یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بداهه‌ی عاشقانه
» جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: روزهایی آخر چاپِ مجموعه‌ی " دو لک لکِ بی‌خواب" ..
» یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دو لک لک بی خواب - مجموعه شعر
» شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: عاشقانه
» جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: ...
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: فراموشی
» پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢ :: قدر
» چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ :: مُسکن
» جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢ :: عشق بازی های پنهانی
» پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢ :: آخرین فصل
» سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢ :: سلام تهران.
» دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢ :: خنده، گریه
» پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢ :: این قافله‌ی عمر عجب ...
» شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢ :: غژ
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: بهار
» جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱ :: نیست
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: حرف بزن لعنتی
» سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱ :: گنجشک لالا، مهتاب لالا
» یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ :: 1/1
» چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱ :: این فرودگاه ِ لعنتی
» سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: رها
» یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ :: شعری از مرام المصری / ترجمه‌ی سیدمحمد مرکبیان
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: تسکین
» یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: مجموعه‌ی دو لک لکِ بی‌خواب
» شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: بازگشت | دکلمه | شعر و صدای سیدمحمد مرکبیان
» جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱ :: خوشبختی
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: د ر د
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: ر ض ا ی ت
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: از " دلتنگی‌ها"
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱ :: فقدان | دکلمه
» یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱ :: ...
» یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱ :: بدون عنوان
» شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱ :: خیانت
» شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱ :: انتها
» چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: همه‌ی من
» دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: دلتنگی یعنی ..
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: ایستادن
» شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: از مجموعه "دو لک لکِ بی‌خواب"
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: نقاشی
» سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: دارم تمرین می ...
» یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱ :: زیبایی تو ..
» جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱ :: جیب‌های من..
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: وطن
» پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱ :: دوست داشتن
» یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱ :: ما
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: به بهونه‌ی این روزای تهران؛
» دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱ :: خ و ا ب
» شنبه ٩ دی ۱۳٩۱ :: حضور
» یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱ :: گاهی پیش می‌آید ..
» شنبه ٢ دی ۱۳٩۱ :: پا به پای رفتن .
» جمعه ۱ دی ۱۳٩۱ :: تنهایی
» پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱ :: شب ِ یلدا
» سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: ..
» جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱ :: فریب
» چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱ :: کیستی تو..
» جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: برگشت به زندگی
» سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱ :: تنهایی
» شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱ :: در سوگ غلامرضا بروسان | یک سال گذشت ..
» یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱ :: اطمینان ..
» پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱ :: غریب
» یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱ :: د ل ت ن گ
» چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱ :: آرامش رفته ی پیشانی ام ..
» سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱ :: برگشتن‌ات، رسیدن نیست ...
» یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱ :: یک نخ، از مجموعه‌ی بیست نخ سیگار | مرکبیان
» چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱ :: شعرخوانی ِ دلی و البته بی کیفیت
» سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱ :: زنده‌گی
» جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱ :: به خود آمدن
» چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱ :: ته ِ خط
» دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱ :: از خوبی های پاییز
» دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱ :: دیوار
» یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱ :: اشعاری از سیدمحمد مرکبیان در شهرگان
» چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱ :: فاصله
» چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱ :: بادبادک
» دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱ :: دیوانه‌ی بی الف ، بخش سوم
» شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱ :: دیوانه‌ی بی الف | بخشی دیگر
» پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱ :: دیوانه‌ی بی الف
» سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱ :: نا گها ن .. .
» سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱ :: بودن و نبودن
» یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱ :: بخشی از روزنوشت‌ها
» شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱ :: تن‌پوش
» سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱ :: دوری و دوستی!
» شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: مُردن به ساعت ِ خوابیده
» شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: پاییز
» جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱ :: جدایی
» دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱ :: عشق
» شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱ :: نبض
» جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱ :: قرار نیست چیزی با خود ببری
» چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱ :: روشن
» سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱ :: نیمه جان
» دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱ :: لب‌هایم را بر لبخندت بگذار ..
» شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱ :: چسب زخم
» چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱ :: به حافظ
» سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱ :: زندگی یا مرگ
» دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱ :: پیاده‌روی
» یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱ :: آخر ِ دنیا
» شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱ :: روزهای گذشته
» چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: زندگی کن .
» دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱ :: تو هم رفتی که با خاطره برگردی سراغم ..
» یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱ :: ایست.
» شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱ :: تمرکز
» چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ :: انسان
» دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: جای خالی را پُر کنید لطفا
» شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱ :: شعر، قصه ی موهای توست
» شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱ :: سیگار
» جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱ :: جای کتانی های تو بر سطرها مانده
» پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱ :: طاقت
» دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱ :: حقیقت
» یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱ :: دروغ
» شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱ :: سبز
» جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: سوز
» چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ :: دلشوره
» یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱ :: درست وقتی که تنها نیستی ..
» یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱ :: حاصل
» پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱ :: دوستت دارم
» چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ :: لبخند ِ آذربایجان
» دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱ :: ضجه ی آذربایجان
» دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱ :: کاش به فکرمان بودند .....
» یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱ :: آذربایجان سخت لرزید ..
» شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱ :: دیالوگ
» جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱ :: ع ش ق .
» پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱ :: ایران
» چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱ :: عقربه
» دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ :: خیانت
» شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ :: زخم
» جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: آغوش
» سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱ :: یک رنگ ..
» جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱ :: ماندن ..
» سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱ :: خداحافظ مادربزرگ ..
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: انقلاب
» جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱ :: معجزه ی معکوس !
» پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱ :: قایم موشک ..
» دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: شعری که خواندنی نیست ...
» دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: ملاقات
» شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱ :: حافظه
» پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱ :: به استاد حمید سمندریان که امروز پَر زد ..
» چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱ :: کمی تا تو ..
» دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱ :: استخوانی که منم ..
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: ماندگاری
» پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: تو به چه زبانی دوستم می داری . . .
» سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱ :: خداحافظی
» سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱ :: آدم هایی که شبیه ِ تو بودند ..
» شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: خال
» جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱ :: ناپیدا ..
» جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱ :: کو خاطره !
» چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱ :: مات و روشن
» سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ :: پیدا نیستی ..
» شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱ :: جای خالی ِ دستت ..
» چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱ :: نیست ..
» دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ :: کافه در کُما - روز یکم
» چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱ :: پایان
» دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱ :: کمی زندگی . .
» دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱ :: برای یک سفر کوتاه
» جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱ :: انتظار
» چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱ :: انتها
» دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱ :: سرانجام
» جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ :: شعر
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ :: تو
» یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: به فریدون فرخزاد
» شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: بیرون از جریان زندگی
» چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: عاشقانه
» یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: "قاصدک "
» جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: دلتنگی
» پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: قله
» سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: من حالم برای تاب آوردن خوب نیست
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: به رفیقم / کامران
» جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: Frida Kahlo
» سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ترجمه
» دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ژکوند لبانت
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: " خودکُشی ، بخش اول " / سیدمحمد مرکبیان.
» جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: زمستان
» چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: تا ماه کامل شود ..
» جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: من
» پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱ :: وقتی بی من می خوابی
» پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱ :: واژه خوانی - سیدمحمد مرکبیان و فرهنگ سرخوش
» سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱ :: یک !
» پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱ :: شعر توهم خوش خیمی نیست
» دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱ :: بهار است ..
» پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱ :: فعلا ..
» شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱ :: نود و یک !
» یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠ :: اسفند - اسفن .. اسف .. ا .. ... .
» جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠ :: اسفند - یک دو سه ..
» چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠ :: داستان کوتاه ِ کوتاه .
» یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠ :: لعنت به حس نبودنت به بودنت!
» شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠ :: شعرخوانی :مسعود کاشی . شعر : سیدمحمد مرکبیان
» پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠ :: هفتاد و پنج
» دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠ :: هفتاد و چهار
» سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠ :: اصغر فرهادی
» یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠ :: مجسمه .
» شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠ :: هفتاد و سه
» چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠ :: هفتاد و دو
» دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠ :: هفتاد و یک
» جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠ :: هفتاد
» دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ :: پنجاه و نه + نه
» شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٠ :: پنجاه و نه + هشت
» پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠ :: پنجاه و نه + هفت
» دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠ :: پنجاه و نه + شش
» پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠ :: دکلمه :: شعر و صدای سیدمحمد مرکبیان
» سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠ :: پنجاه و نه + پنج
» شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠ :: پنجاه و نه + چهار
» چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠ :: پنجاه و نه + سه
» سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠ :: پنجاه و نه + دو
» دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠ :: نگاهم کن .
» جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠ :: پنجاه و نه + یک
» پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠ :: سیدمحمد مرکبیان
» چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠ :: پنجاه و نه
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠ :: پنجاه و نه
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠ :: پنجاه و هشت
» یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠ :: پنجاه و هفت
» شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠ :: پنجاه و شش
» شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠ :: بُریدم . بسکه من را با خودت نبردی ..
» پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠ :: پنجاه و پنج
» چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠ :: پنجاه و چهار
» یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠ :: پنجاه و سه
» شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠ :: پنجاه و دو
» چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠ :: پنجاه و یک
» شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠ :: پنجاه
» دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠ :: چهل و نه
» یکشنبه ٤ دی ۱۳٩٠ :: چهل و هشت
» جمعه ٢ دی ۱۳٩٠ :: چهل وهفت
» چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠ :: چهل و شش
» سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠ :: چهل و پنج
» دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠ :: چهل و چهار
» شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠ :: چهل و سه
» جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠ :: من از چترها هم بارانی ترم .
» پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠ :: چهل و دو
» پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠ :: چهل و یک
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: چهل
» دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠ :: سی و نه
» یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠ :: سی و هشت
» شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠ :: سی و هفت
» جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠ :: سی و شش
» پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠ :: سی و پنج
» سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠ :: سی و چهار
» دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠ :: اینجایی ؟؟
» یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ :: سی و سه
» جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠ :: سی و دو
» سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ :: سی و یک
» دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠ :: سر به هوای من ، به هوای من برگرد !
» یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠ :: سی
» شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠ :: بیست و نه
» جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠ :: بیست و هشت
» جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠ :: بیست و هفت
» پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠ :: بیست و شش
» چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠ :: بیست و پنج
» سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠ :: بیست و چهار
» سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠ :: بیست و سه
» سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠ :: بیست و دو
» جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠ :: بیست و یک
» پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠ :: بیست
» چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠ :: نوزده
» یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠ :: دکلمه . تو شاعر نشوی ، شعر شدی.
» جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠ :: هجده
» چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠ :: هفده
» یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠ :: شانزده
» یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠ :: پانزده
» جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠ :: چهارده
» یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠ :: سیزده
» پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠ :: دوازده
» سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠ :: یازده
» دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠ :: ده
» شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠ :: نُه
» سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠ :: هشت
» یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠ :: هفت
» یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠ :: شش
» چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠ :: پنج
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: چهار
» جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠ :: سه
» چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠ :: دو
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ :: یک
» پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠ :: ده مینیمال برای زندگی .
» جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠ :: مُرور
» پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠ :: آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠ :: . . . . . .
» پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٠ :: ....
» چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ :: هیس !
» یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠ :: رفتی که بیایی !
» جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠ :: بر شانه هایم بال می روید
» جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠ :: از کرخه تا راین
» جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: دکلمه :: و ، من ، رویا
» دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠ :: آه
» پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٠ :: این بار هم .. باز
» جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩ :: کم رنگم اما هستم ...
» جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩ :: نگران نباش
» یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩ :: قصه ی ما
» سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩ :: روز مبادا
» جمعه ۱٤ آبان ۱۳۸٩ :: باران ٍ دستان ٍ من
» شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩ :: نشانه هایی از پنج روز ِ من ؛ پشت ِ واژگانم
» شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩ :: من ِ رویا
» پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩ :: من از چترها هم بارانی ترم :: دکلمه
» پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩ :: ماهی غمگین
» سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩ :: تکیه ی تو به من
» پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩ :: تو را نمی دانم چرا دوست می دارم
» جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩ :: تبسم
» شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩ :: دکلمه
» چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: لحظه ای با تو! بانو
» پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ :: رویای شیرین
» شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩ :: عبور
» سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸ :: کجای راه جا ماند ، غم هایم ؟
» چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸ :: عشق ِ الهی
» جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸ :: سهم ِ تو
» سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ :: این همه تنهایی
» پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸ :: در هرکجا نشان ِ تو را می جویم
» چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸ :: تو مرکز ِ مهر بودی
» دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸ :: آخ
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸ :: هیچکس به فکر ما نیست !
» سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸ :: هم من ، هم تو - (رسولان ِ سبز)
» پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸ :: همه را بخشیدم ، جز یک نفر را
» جمعه ٤ دی ۱۳۸۸ :: این زندگی
» چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸ :: مقدمه - به تو می اندیشم
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸ :: و
» جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸ :: اگر خداوند بمیرد !
» دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸ :: گمگشته ام !
» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: نامه
» سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸ :: کجاست قاتل‌‌ ِ رویاهایت ؟
» چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸ :: اشک ِ من کسی را می جوید !
» دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸ :: روزها نه ! عمر ِ ماست که از کنار ِ زمان می گذرد !
» دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ :: خاطرات‌ِ با تو بودن نمی میرند هرگز
» چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸ :: همه جا آسمون همین رنگه ؟؟
» دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸ :: این سرای بی سرایان
» سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸ :: تنهایی که گاهی می آید ..
» سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸ :: با چشمانت سخن بگو .
» جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸ :: ماه‌ ِ رمضان ؛ ماه خلوت کردن با خود و خدای خویش
» جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸ :: می شود خستگی هایم را با خدا تقسیم کنم؟
» سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸ :: به یاد استاد حسین پناهی
» شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸ :: کابوس ِ شکنجه
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸ :: قدرتمندان با ایمان کجایند !؟
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸ :: بانو روشنایی دور نیست
» شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸ :: تو را می جویم !
» یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: فاحشه
» جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: رونمایی کتاب های نخستین جایزه ی ادبی ایران
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: پدرهایمان را دوست بداریم !
» دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸ :: سر گیجه !
» سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۸ :: ایلیا!
» شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧ :: برگی از زندگی ام
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧ :: پنهان!
» پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧ :: آرامش - دکلمه .
» چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧ :: جبران!
» یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧ :: آرامش ام را مدیون نامه هایت هستم.
» سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧ :: وبلاگ شاعرنواز - خانه شعر و داستان
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧ :: سهم من از ... !
» پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧ :: خط خطی های پاییزی ام
» شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧ :: تقدیر
» شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧ :: عاشقانه ی من - همراه با فایل صوتی
» پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧ :: حکایت زندگی او !!
» جمعه ٢٦ مهر ۱۳۸٧ :: رفیق قدیمی
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧ :: خمیازه و خمیازه و خمیازه و ...
» شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧ :: چند سالی دور از مرگ - همراه با فایل صوتی
» شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧ :: از بیداری تا بیداری
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٧ :: حرف هایی که بوی کهنگی گرفته اند . . .
» یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧ :: مسافر - همراه با فایل صوتی
» چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧ :: دست نوشته ی روز یکشنبه؛ دهم آگست
» جمعه ۱۱ امرداد ۱۳۸٧ :: دلتنگی های دیروزها و امروزها
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧ :: به بهانه ی رفتن شکیبایی
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧ :: خسرو شکیبایی هم از میان ما رفت
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧ :: اتاق انتظار
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧
» دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧ :: هیچ هایم ..
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧ :: زندگینامه ء محمد
» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧ :: برای هزار و سیصد و هشتاد و هفتمین بار
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧ :: خاطرۀ خیالی ِ من و تو زیر بارون در هیچ جا !
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧ :: کتاب زندگی